Co takiego dają dzieciom książki, że powinny je czytać? Czy książka może pomóc maluchowi rozwiązać problemy w szkole, albo pozwoli dziecku poznać samego siebie? Otóż tak! Czytanie może znacząco pomóc w rozwoju dziecka. A jak? Odpowiedź znajduje się w poniższym tekście.

Badania dowodzą, że głośne czytanie dzieciom w wieku niemowlęcym pomaga rozwijać ich mózg. Dziecko najpierw uczy się rozumieć słowa wypowiadane w jego stronę, a następnie uczy się je mówić. Czytanie dziecku na głos pozwala mu poznać słowa i stymuluje mózg do szybszego rozwoju w tym zakresie. Można powiedzieć, że dziecko uczy się mówić już od momentu, gdy zaczyna słyszeć mowę.

Poprzez czytanie dziecku zaczyna ono być ciekawe świata, odczuwa zainteresowanie i emocje. Uczy się też rozpoznawania zachowań dobrych i złych. Bajkowa fabuła przedstawia bohaterów, z którymi może się utożsamiać. Dziecko poprzez naśladowanie bajkowych postaci czerpie pozytywne postawy, które przenosi w życie. Wie, że dobro zawsze zwycięża i że tylko dobre zachowania są społecznie akceptowalne. Poprzez książkowe historie dzieci uczą się zauważać przyczyny oraz skutki pewnych działań i postaw. Dzięki temu będą potrafiły lepiej przewidzieć przyszłe sytuacje życiowe, myśleć logicznie i wyciągać wnioski.

Niezaprzeczalną zaletą czytania jest wzbogacenie słownictwa. Poprzez czytanie dzieci poznają nowe słowa, uczą się wyrażać siebie, nazywać uczucia i emocje, których doświadczają. Rozbudowany wachlarz słów pomaga także lepiej zrozumieć innych. Czytanie jest też wspaniałym ćwiczeniem na pamięć.

Czytanie różnych historii bywa nieraz początkiem dyskusji z rodzicami na ważne tematy, które można dziecku szczegółowo wytłumaczyć. Naukowcy twierdzą również, że czytanie dobrze dobranych książek pomaga dzieciom przełamać nieśmiałość i lepiej radzić sobie w życiu społecznym. Daje im możliwość poznania sytuacji życiowych, w których się jeszcze nigdy nie znalazły, a które mogłyby wywołać u nich leki.

Czytanie książek jest też wspaniałym sposobem na odpoczynek dziecka, jego wyciszenie i oderwanie się od pędzącego obecnie świata. Obrazotwórcze bajkowe historie pobudzają dziecięcą wyobraźnię, pozwalają „odciąć” się od rzeczywistości i przeżyć coś niesamowitego w zaciszu biblioteczki, z dala od komputerów i głośnych kreskówek w telewizji.

Z drugiej strony, czytanie pomaga w koncentracji i skupieniu uwagi dziecka na jednej czynności. Poprzez nadmiar bodźców, które dziecko codziennie odbiera, trudno jest mu się wyciszyć. Wiele dzieci jest nadpobudliwych i rozdrażnionych. Ćwiczenie uwagi podczas czytania książek uczy koncentracji. Jest to bardzo ważna umiejętność, która rzutuje na postrzeganie dziecka przez samego siebie. Brak zdolności do skupienia się na jednej istotnej w życiu kwestii sprawia, że dziecko czuje się niepewne i zagubione.

Na koniec, warto wspomnieć o zalecie wspólnego czytania. Jest to jeden z najlepszych sposobów spędzania czasu w rodzinie. Wspólne, regularne i głośne czytanie buduje więź pomiędzy rodzicem a dzieckiem, która pozwala małemu człowiekowi czuć pewność siebie i wsparcie. Nie są wówczas zagubione, a poprzez poznawanie coraz to nowych historii zdecydowanie mądrzejsze.